Zasięg działania

Właściwość

Zasięg działania

Właściwość

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Marcin Korcz jest właściwy do prowadzenia egzekucji na terenie obszaru Sądu Rejonowego w Kozienicach obejmującego miasto Kozienice i gminy: Garbatka, Grabów n/Pilicą, Głowaczów, Gniewoszów, Kozienice, Magnuszew, Sieciechów oraz Pionki.

Na podstawie pisemnego oświadczenia wierzyciela o wyborze komornika zawartego we wniosku o wszczęcie egzekucji (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych) Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Marcin Korcz jest uprawniony do prowadzenia postępowań egzekucyjnych na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

Zasięg działania

Gminy

  • gmina Garbatka (kod pocztowy: 26-930)
  • gmina Grabów n/Pilicą (kod pocztowy: 26-902)
  • gmina Głowaczów (kod pocztowy: 26-903)
  • gmina Gniewoszów (kod pocztowy: 26-920)
  • gmina Kozienice (kod pocztowy: 26-900)
  • gmina Magnuszew (kod pocztowy: 26-910)
  • gmina Sieciechów (kod pocztowy: 26-922)
  • gmina Pionki (kod pocztowy: 26-670)