Elektroniczne

Systemy

Elektroniczne

Systemy

Kancelaria posiada dostęp do systemów teleinformatycznych usprawniających i przyśpieszających proces egzekucji sądowej

CBDKW

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych

Ognivo

Zapytanie do Krajowej Izby Rozliczeniowej o rachunki bankowe oraz elektroniczne zajęcia rachunków bankowych

EPU

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (e-sąd)

ePUAP

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

CEPIK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

ZUS PUE

Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych