Spłata

Zadłużenia

Wpłata

Przelewem bankowym

Wpłat należy dokonywać na rachunek komornika nr:

95 1600 1462 1879 2763 6000 0001

prowadzony przez bank BGŻ BNP Paribas S.A.

ze wskazaniem w tytule przelewu:
imienia i nazwiska / firmy dłużnika
sygnaturę sprawy ( Km,Kmp, Kms, Kmn)
tytułu płatności (spłata zadłużenia, zaliczka, opłata stała,)

Wpłata

W kasie kancelarii

Wpłaty można dokonywać bezpośrednio w kancelarii:

ul. Warszawska 9
26-900 Kozienice

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30